Kritik Noktalarda Yağmurlama Sisteminin Yetersizliği...

Kritik Noktalarda Yağmurlama Sisteminin Yetersizliği...

Kritik Noktalarda Yağmurlama Sisteminin Yetersizliği...

Yeni kurulan tesislerde malesef yangın konusu ikinci plana itiliyor. Çok ciddi maliyetlerle özenerek yapılanbu yatırımlarda yangın sistemleri sadece mevzuata karşılayacak seviyede tutularak bir güvenlik kurgusundan uzak kalıyor. Her yangın riski içeren mahalin ne tip bir algılama senaryosu ile korunması gerektiği ayrı ayrı ve titizlikle düşünülmesi gereken bir konudur. Mevzuatın tanımladığı yağmurlama sistemleri çoğu zaman otomatik devreye giren bir önleme kurgusundan uzak kalıyor. Devreye girdiğinde ise iş işten geçmiş oluyor. Bu sebeple Aerosol Yangın Önleme ve Baskılama sistemlerinin en büyük avantajı yangın riski taşıyan üretim hattı gibi kritik alanlarda mikro çözümler sunabilmesidir. Yangının gerçekleşmesi yüksek mahalde en hızlı müdahale sağlayan algılama kurgusu tasarlanarak aerosol üreteçler hedeflemeli şekilde konumlandırılır. Yangın oluşmaya başladığı anda ilerlemesine fırsat vermeden otomatik olarak anında baskılama gerçekleştirir. Bu mahaldeki genel koruma sağlayan herhangi bir geleneksel sistemin gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı bir senaryodur.